Home/ถ้วยรางวัล
 • รุ่น ประเภท หมายเหตุ ความสูง
  11706 A เรซิ่น เฉพาะกีฬาฟุตบอล 30 cm
  11706 B เรซิ่น เฉพาะกีฬาฟุตบอล 26 cm
  11706 C เรซิ่น เฉพาะกีฬาฟุตบอล 22 cm
 • รุ่น ประเภท หมายเหตุ ความสูง
  11707 เรซิ่น เฉพาะกีฬาฟุตบอล 22 cm
 • รุ่น ประเภท ขนาด (cm)
  160 GM เรซิ่น 15
  179 GO เรซิ่น 12
  180 GB เรซิ่น 15
  หมายเหตุ: เฉพาะกีฬากอล์ฟ
 • รุ่น ประเภท ขนาด (cm)
  19296 A ถ้วยพลาสติก 42
  19296 B ถ้วยพลาสติก 38
  19296 C ถ้วยพลาสติก 34
  19296 D ถ้วยพลาสติก 30
  19296 E ถ้วยพลาสติก 28
  หมายเหตุ: หัวลูกฟุตบอลเท่านั้น
 • รุ่น ประเภท ขนาด (cm)
  3034 A ถ้วยโลหะ 46
  3034 B ถ้วยโลหะ 41
  3034 C ถ้วยโลหะ 37
  3034 D ถ้วยโลหะ 32
  หมายเหตุ: เปิดฝา *ถ้วยมี สีทอง/สีเงิน
  รุ่น ประเภท ขนาด (cm)
  3034 A ถ้วยโลหะ 46
  3034 B ถ้วยโลหะ 41
  3034 C ถ้วยโลหะ 37
  3034 D ถ้วยโลหะ 32
  หมายเหตุ: ปิดฝา *ถ้วยมี สีทอง/สีเงิน
 • รุ่น ประเภท ขนาด (cm)
  39174 A ถ้วยพลาสติก-โลหะ 48
  39174 B ถ้วยพลาสติก-โลหะ 46
  39174 C ถ้วยพลาสติก-โลหะ 41
  39174 D ถ้วยพลาสติก-โลหะ 36
  39174 E ถ้วยพลาสติก-โลหะ 32
  หมายเหตุ: เปิดฝา
 • รุ่น ประเภท ขนาด (cm)
  FIFA A เรซิ่น 43
  FIFA B เรซิ่น 35
  FIFA C เรซิ่น 28
  หมายเหตุ: เฉพาะกีฬาฟุตบอล
 • รุ่น ประเภท ขนาด (cm) หมายเหตุ
  T14 A ถ้วยโลหะ 54 เปิดฝา
  T14 B ถ้วยโลหะ เปิดฝา
  T14 C ถ้วยโลหะ เปิดฝา
  T14  D ถ้วยโลหะ มีฝาปิด
  หมายเหตุ: ถ้วยมี สีทอง/สีเงิน
 • รุ่น ประเภท ขนาด (cm) หมายเหตุ
  TY301 A ถ้วยโลหะ 72 มีฝาปิด
  TY301 B ถ้วยโลหะ 62 มีฝาปิด
  TY301 C ถ้วยโลหะ 57 มีฝาปิด
  TY301 D ถ้วยโลหะ 52 มีฝาปิด
  หมายเหตุ: ถ้วยมี สีทอง/สีเงิน
 • รุ่น ประเภท ขนาด (cm)
  คนชูดาว เรซิ่น 40
  หมายเหตุ: ประกวดทั่วไป
 • รุ่น ประเภท ขนาด (cm)
  คนเตะบอล เรซิ่น 40
  หมายเหตุ: เฉพาะกีฬาฟุตบอล
 • รุ่น ประเภท ขนาด (cm)
  เพาะกาย Lean เรซิ่น 40
  หมายเหตุ: ฟิตเนส/เพาะกาย