รุ่น ประเภท ขนาด (cm)
160 GM เรซิ่น 15
179 GO เรซิ่น 12
180 GB เรซิ่น 15

หมายเหตุ: เฉพาะกีฬากอล์ฟ