รุ่น ประเภท ขนาด (cm)
19296 A ถ้วยพลาสติก 42
19296 B ถ้วยพลาสติก 38
19296 C ถ้วยพลาสติก 34
19296 D ถ้วยพลาสติก 30
19296 E ถ้วยพลาสติก 28

หมายเหตุ: หัวลูกฟุตบอลเท่านั้น