รุ่น ประเภท หมายเหตุ ความสูง
11707 เรซิ่น เฉพาะกีฬาฟุตบอล 22 cm