รุ่น ประเภท ขนาด (cm)
39174 A ถ้วยพลาสติก-โลหะ 48
39174 B ถ้วยพลาสติก-โลหะ 46
39174 C ถ้วยพลาสติก-โลหะ 41
39174 D ถ้วยพลาสติก-โลหะ 36
39174 E ถ้วยพลาสติก-โลหะ 32

หมายเหตุ: เปิดฝา