รุ่น ประเภท หมายเหตุ ความสูง
11706 A เรซิ่น เฉพาะกีฬาฟุตบอล 30 cm
11706 B เรซิ่น เฉพาะกีฬาฟุตบอล 26 cm
11706 C เรซิ่น เฉพาะกีฬาฟุตบอล 22 cm