รุ่น ประเภท ขนาด (cm)
3034 A ถ้วยโลหะ 46
3034 B ถ้วยโลหะ 41
3034 C ถ้วยโลหะ 37
3034 D ถ้วยโลหะ 32

หมายเหตุ: เปิดฝา *ถ้วยมี สีทอง/สีเงิน

รุ่น ประเภท ขนาด (cm)
3034 A ถ้วยโลหะ 46
3034 B ถ้วยโลหะ 41
3034 C ถ้วยโลหะ 37
3034 D ถ้วยโลหะ 32

หมายเหตุ: ปิดฝา *ถ้วยมี สีทอง/สีเงิน