แบบโล่รางวัลมาตรฐาน

แบบโล่รางวัลอะคริลิค

แบบโล่มาตรฐาน