รุ่น ประเภท ขนาด (cm) หมายเหตุ
TY301 A ถ้วยโลหะ 72 มีฝาปิด
TY301 B ถ้วยโลหะ 62 มีฝาปิด
TY301 C ถ้วยโลหะ 57 มีฝาปิด
TY301 D ถ้วยโลหะ 52 มีฝาปิด

หมายเหตุ: ถ้วยมี สีทอง/สีเงิน