รุ่น ประเภท ขนาด (cm) หมายเหตุ
T14 A ถ้วยโลหะ 54 เปิดฝา
T14 B ถ้วยโลหะ เปิดฝา
T14 C ถ้วยโลหะ เปิดฝา
T14  D ถ้วยโลหะ มีฝาปิด

หมายเหตุ: ถ้วยมี สีทอง/สีเงิน