รุ่น ประเภท ขนาด (cm)
FIFA A เรซิ่น 43
FIFA B เรซิ่น 35
FIFA C เรซิ่น 28

หมายเหตุ: เฉพาะกีฬาฟุตบอล