รุ่น ประเภท ขนาด (cm)
ลูกบอลฐานใบไม้ A เรซิ่น 46
ลูกบอลฐานใบไม้ B เรซิ่น 40
ลูกบอลฐานใบไม้ C เรซิ่น 31
ลูกบอลฐานใบไม้ D เรซิ่น 24

หมายเหตุ: เฉพาะกีฬาฟุตบอล