รุ่น ประเภท ขนาด (cm)
นางฟ้า เรซิ่น 30

หมายเหตุ: ประกวดทั่วไป