รุ่น ประเภท ขนาด (in)
4 เสา ตู้ 7″ ถ้วยพลาสติก 39″
4 เสา ตู้ 6.5″ ถ้วยพลาสติก 32″
4 เสา ตู้ 6″ ถ้วยพลาสติก 30″
4 เสา ตู้ 5.5″ ถ้วยพลาสติก 27″
4 เสา ตู้ 5″ ถ้วยพลาสติก 25″
4 เสา ตู้ 4.5″ ถ้วยพลาสติก 23″

หมายเหตุ: ความสูงยังไม่รวมหัวตุ๊กตา ใส่หัวตุ๊กตากีฬาได้