รุ่น ประเภท ขนาด (in)
2 เสา ใหญ่ ถ้วยพลาสติก 26″
2 เสา กลาง ถ้วยพลาสติก 24″
2 เสา เล็ก ถ้วยพลาสติก 22″

หมายเหตุ: ความสูงยังไม่รวมหัวตุ๊กตา ใส่หัวตุ๊กตากีฬาได้