รุ่น ประเภท ขนาด (in)
เสาเดี่ยว เบอร์ 1 ถ้วยพลาสติก 10″
เสาเดี่ยว เบอร์ 2 ถ้วยพลาสติก 13″
เสาเดี่ยว เบอร์ 3 ถ้วยพลาสติก 16″
เสาเดี่ยว เบอร์ 4 ถ้วยพลาสติก 18″
เสาเดี่ยว เบอร์ 5 ถ้วยพลาสติก 20″

หมายเหตุ: ความสูงยังไม่รวมหัวตุ๊กตา ใส่หัวตุ๊กตากีฬาได้