รุ่น ประเภท ขนาด (cm)
เพาะกาย Lean เรซิ่น 40

หมายเหตุ: ฟิตเนส/เพาะกาย