รุ่น ประเภท ขนาด (cm)
คนชูดาว เรซิ่น 40

หมายเหตุ: ประกวดทั่วไป